Registrace sportovců v soutěžích - děti postupové soutěže

Dospělí postupové soutěže | Dorost postupové soutěže | Děti postupové soutěže | Registrace aktivních sportovců |


Děti postupové soutěže

Děti postupové soutěže
Druh soutěže: Datum konání:
Název SDH OSH:
Varianta: Kategorie:
Přidat více soutěžících

Informace

Přihlašovatel čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení, že zdravotní stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašují, že jejich zákonní zástupci byli seznámeni s prohlášením o dalším využití obrazových materiálů a se zpracováním osobních údajů přihlášených správcem SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a že veškerá výstroj, výzbroj, stroje a zařízení, které budou přihlášení při soutěži používat odpovídají ustanovením Směrnice hry Plamen.

Další členové
Vedoucí družstva:
Trenér
Jméno: Příjmení:
Datum narození:
Další informace
Datum vytvoření: Místo vytvoření:
Poznámka: Vyplnil:
Poslat na email: Poslat na email #2:
Vyplňte prosím všechny údaje