Registrace sportovců v soutěžích - dospělí postupové soutěže

Dospělí postupové soutěže | Dorost postupové soutěže | Děti postupové soutěže | Registrace aktivních sportovců |


Dospělí postupové soutěže

Dospělí postupové soutěže
Druh soutěže: Datum konání:
Název SDH OSH:
Varianta: Kategorie:
100m: Štafeta:
Požární útok: Věž:
Přidat více soutěžících

Informace

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracovaní osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římska 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží.

Další členové
Masér-zdravotník: Vedoucí družstva:
Řidič:
Trenér
Jméno: Příjmení:
Datum narození: Kontakt:
Další informace
Datum vytvoření: Místo vytvoření:
Poznámka: Vyplnil:
Poslat na email: Poslat na email #2:
Vyplňte prosím všechny údaje